SSI Crossover do technické větve

lina-chorvatskoKurz Crossover SSI do úrovně XR i TXR je určený pro instruktory jiných organizací a pro instruktory SSI, kteří mají instruktorské oprávnění na technické potápění u jiné organizace.

Cílem kurzu CrossOver je přiblížit kandidátům zásady práce v SSI, standardy a stupně certifikací.

CrossOver není stejným školením, jekým procházejí potápěči při kurzech XR nebo TXR. Jedná se o instruktorský seminář pro instruktory, kteří mají odpovídající kvalifikaci.

Po dokončení kurzu CrossOver získá kandidát na instruktora XR nebo TXR instruktorskou certifikaci SSI odpovídající stejné úrovni jeho původní organizace.

Požadavky

 • Min. 18 let
 • Kandidát do programu Crossover SSI musí být instruktorem organizace, která splňuje certifikát ISO, RSTC nebo EN.
 • Musí aktivní instruktorský status.
 • Předložení kopie všech instruktorských licencí rekreačního potápění.
 • Pasovou fotografii.
 • Maximálně 1 rok starou lékařskou prohlídku.
 • Aktuální školení první pomoci a CPR.
 • Školení na podávání kyslíku při potápěčských nehodách.
 • Umět se chovat jako leader.
 • Splnit veškeré podmínky programu.
 • Být pojištěn.
 • Spolupráce s aktivním centrem SSI.

Srovnávací tabulka certifikačních organizací

Crossover TXR

 

Full CrossOver SSI

Pro instruktory, kteří nemají žádný instruktorský stupeň u SSI.

Na základě semináře Full CrossOver SSI získá kandidát instruktorské oprávnění do rekreační i technické větve SSI podle jeho supně certifikace u mateřské organizace. Školení trvá obvykle 4 dny. První dva dny se probírá systém fungování SSI, standardy SSI atd. Druhé dva dny následuje školení na otevřené vodě – prezentace cviků a dva hluboké ponory, které vede kandidát na instruktora.

Middle CrossOver  SSI

Pro instruktory SSI, kteří mají instruktorské oprávnění k technickým kurzům u jiné organizace.

Na základě semináře CrossOver SSI, instruktor SSI získá oprávnění instruktora technického potápění  podle jeho supně certifikace u mateřské organizace.

Školení obvykle trvá 2 dny, během nichž se kandidát seznámí se systémem SSI, standardy a provede 2 hluboké ponory.

Požadavky na výstroj

Všechny úrovně vzdělávání XR vyžadují, aby účastníci měli své osobní vybavení vysoké kvality.
Níže najdete specifikaci:

 • Dvojče s manifoldem (doporučujeme 2 x 12L)
 • Tři stage lahev s postrojem (doporučujeme hliníkové lahve o objemu od 5,6 do 11L)
 • Křídlo nebo podkova o vztlaku min. 55LBS při sestavě 2 x 12L
 • Postroj umožňující namontování dvojčete s min. 5 D-ringy.
 • Možnost doplnění olov do konfigurace (doporučujeme olova typu V)
 • Dvě plicní automatiky, z nichž jedna s hadicí okolo 2m délky, karabinkou při II. stupni automatiky a hadicí ke křídlu.
 • Druhá automatika  s II. stupněm zavěšeným na gumě okolo krku, hadicí s manometrem a hadicí k suchému obleku.
 • Tři automatiky na stage lahev s hadicí okolo 1m a krátkou hadicí k manometru.
 • Samostatná lahev k plnění suchého obleku argonem nebo vzduchem pro stupeň XR Limited Trimix.
 • Suchý oblek s kapsami (v případě delších ponorů doporučujeme montáž P-Valve)
 • Ploutve (nejlépe tech, krátké, gumové)
 • Dva přístroje pro měření hloubky a času (jeden z nich musí mít sekundovník)
 • Kompas
 • Potápěčská lampa s tzv. goodman ručkou a akumulátorem.
 • Náhradní lampa.
 • Nůž nebo nůžky.
 • Tabulka nebo wetnotes na psaní pod vodou.
 • Signální bójka s cívkou.

Materiály

Během kurzu XR od nás dostaneš:

 • Training Record
 • Instruktorskou příručku TXR
 • Standardy školení SSI
 • Reklamní materiály SSI
 • Dekompresní tabulky

Musíš mít:

 • Vlastní počítač/laptop – usnadňuje práci s výukovými materiály.

Doba trvání

Kurzy provádíme v České republice a Chorvatsku.

 • obvykle 4 dny v případě “Full CrossOver SSI”
 • obvykle 2 dny v případě  “Middle CrossOver SSI”

Cena

15 900,- Kč – Full CrossOver do úrovně XR

16 900,- Kč – Full CrossOver do úrovně TXR

6 600,- Kč – Middle CrossOver do úrovně XR

7 600,- Kč – Middle CrossOver do úrovně TXR

Ceny jsou kalkulovány na standardní dobu trvání kurzu a minimálně 3 kandidáty.

Cena zahrnuje náklady na kurz, certifikaci a aktivní status.

Cena nezahrnuje:

 • materiály
 • ubytování
 • přeprava na potápění
 • plnění plynů instruktora a kandidátů
 • náklady na případnou loď