SSI Crossover do rekreační větve

Potápění BrnoSSI Crossover Kurz je určen pro instruktory z jiných potápěčských organizací než SSI.

Školení se skládá ze dvou dnů, během nichž vám instruktor Trainer přiblíží strukturu organizace, norem, rozdíly osnovách, způsob vedení kurzů a školení.

Školení se skládá z teoretické části a jednoho ponoru v bazénu nebo ve volné vodě. Nejedná se o trénink, jako jsou ty, které musí absolvovat kandidát na instruktora. Kurz probíhá formou workshopů!

Po úspěšném dokončení výcviku kandidát obdrží certifikaci instruktora odpovídající úrovni své mateřské organizace v organizaci SSI.

Všechny certifikáty rekreačního potápění kandidátovy původní organizace jsou uznány jako ekvivalentní stupně v SSI. Bez ohledu na to, kolik jich má. Současně získá instruktor přístup do systému ODiN s přehledem všech výukových materiálů a jejich zapůjčení po dobu kurzu.

Oprávnění

Po úspěšném dokončení programu CrossOver SSI instruktor získá oprávnění vést kurzy rekreačního potápění podle své kvalifikace.

Máte-li oprávnění Specialista instruktor, jako jsou potápění v suchém obleku, Nitrox, Deep Diver, ponor z lodi, vrakový ponor a další…Budou všechny bez ohledu na jejich počet nahrazeny ekvivalentem v systému SSI.

Tabulka srovnání kurzů

crossover-ssi

Požadavky

 • Min. 18 let.
 • Kandidát do programu Crossover SSI musí být instruktorem organizace, která splňuje certifikát ISO, RSTC nebo EN.
 • Musí aktivní instruktorský status.
 • Předložení kopie všech instruktorských licencí rekreačního potápění.
 • Pasovou fotografii.
 • Maximálně 1 rok starou lékařskou prohlídku.
 • Aktuální školení první pomoci a CPR.
 • Školení na podávání kyslíku při potápěčských nehodách.
 • Umět se chovat jako leader.
 • Splnit veškeré podmínky programu.
 • Být pojiště.
 • Spolupráce s aktivním centrem SSI.

Požadavky na výstroj

Všechny školení rekreačního potápění SSI kladou důraz na vysokou kvalitu výstroje instruktorů:

 • žaket (může být s integrovanými kapsami na zátěž) – NE křídlo s dvojčetem. Žaket vám usnadní demonstraci cviků během kurzu.
 • automatika s oktopusem připnutým po levé straně žaketu se standardními délkami hadic. První stupně mohou být i dva.
 • jedna lahev (doporučujeme lahev 12 nebo 15L).
 • zátěž
 • mokrý oblek na bazénové lekce
 • mokrý nebo suchý oblek na otevřenou vodu
 • maska, šnorchl, ploutve
 • počítač a kompas
 • lampa
 • tabulka na psaní pod vodu
 • signální bójka

Během kurzu Crossover od nás dostaneš:

 • Training Record
 • Instruktorskou příručku k programům, kterých se Tvůj crossover SSI týká
 • Příručka studenta k programům, kterých se Tvůj crossover SSI týká
 • Standardy výuky SSI
 • Reklamní materiály SSI
 • Logbook ve verzi Professional
 • Tabulky k výuce OWD, Stress&Rescue a další

Musíš mít:

 • Vlastní počítač/laptop – usnadňuje práci s výukovými materiály.

Délka trvání

Kurz trvá obvykle dva plné dny s jedním ponorem na bazénu nebo otevřené vodě. V případě kurzu Crossover do stupně Dive Control Specialist Instruktor trvá výuka 3 dny.

Kurzy probíhají v České republice a v Chorvatsku.

Cena

10 900,- Kč – při min. 3 kandidátech na CrossOver
do úrovně DiveMaster Instruktor
13 900,- kč při méně kandidátech.

12 900,- Kč – při min. 3 kandidátech na  CrossOver
do úrovně Dive Control Specialist instruktor
15 900,- kč při méně kandidátech.

Cena zahrnuje náklady na kurz, certifikaci a aktivní status.

Cena nezahrnuje:

 • učební materialy
 • ubytování
 • přeprava na potápění
 • náklady na bazén