HYPOXIC TRIMIX INSTRUCTOR

Hypoxic Trimix InstructorDíky programu TXR Hypoxic Trimix svým kurzantům můžeš navrhnout možnost potápění až do hloubky 100m. Naučíš je bezpečně se potápět a používat komplikovanou potápěčskou výstroj.
Oprávnění Technical Extended Range Hypoxic Trimix Instruktor můžete získat dvěma způsoby. Prvním z nich je absolvovat plné školení Technical Extended Range Hypoxic Trimix připraveného pro instruktory. A nebo asistovat  instruktor trenérovi při kurzech Technical Extended Hypoxic Trimix.
Zpět na přehled kurzů

Oprávnění

Program Technical Extended Range Hypoxic Trimix Instruktor může provádět aktivní Technical Extended Range Instruktor Trainer. Instruktor bezprostředně vede a hodnotí veškeré procedury v rámci programu.

Po získání licence, SSI Technical Extended Range Hipoxic Trimix Instruktor může:

 • Učit a certifikovat potápěče do úrovně XR, XR Nitrox i XR limited Trimix
 • Učit a certifikovat potápěče do úrovně TXR Normoxic Trimix
 • Učit a certifikovat potápěče do úrovně TXR Advanced Decompresion Procedures
 • Učit a certifikovat potápěče do úrovně TXR Hipoxic Trimix

Podmínky

 • Věk min. 18 let.
 • Kandidát do programu TXR Hipoxic Trimix musí být instruktorem SSI TXR nebo instruktorem jiné organizace, která splňuje certifikát ISO, RSTC nebo EN.
 • Musí aktivní instruktorský status.
 • Musí mít certifikát instruktora na úrovni:
  • Technical Extended Range Instructor  nebo ekvivalent
  • Enriched Air Nitrox Instructor nebo ekvivalent
  • Deep Divng Instructor nebo ekvivalent
  • Diver Stress & Rescue Instructor nebo ekvivalent
  • SSI Science of Diving Instructor  (může získat během programu)
 • Musí mít potápěčskou certifikaci na úrovni SSI TXR Hypoxic Trimix
 • Musí mít zalogováno min. 250 ponorů na otevřené vodě a z toho min. 30 trimixových ponorů a 30 ponorů hlouběji než 50m.

Požadavky na získání licence a aktivní status:

 • Lékařské potvrzení ne starší než 1 rok.
 • Doklad o aktuálním školení první pomoci a CPR.
 • Doklad o schopnosti podat kyslík v případě nouze. To zahrnuje znalosti o zdravotním specifikách při použití lékařského kyslíku.
 • Projevy chování leadera v souladu se všemi požadavky programu.
 • Úspěšné zvládnutí testu plaveckých dovedností.
 • Závěrečná zkouška se skóre alespoň 90%.
 • Pojištění.
 • Spolupráce s aktivním potápěčským centrem SSI.

Požadavky na výstroj

Všechny úrovně vzdělávání XR vyžadují, aby účastníci měli své osobní vybavení vysoké kvality.
Níže najdete specifikaci:

 • Dvojče s manifoldem (doporučujeme 2 x 12L)
 • Tři stage lahev s postrojem (doporučujeme hliníkové lahve o objemu od 5,6 do 11L)
 • Křídlo nebo podkova o vztlaku min. 55LBS při sestavě 2 x 12L
 • Postroj umožňující namontování dvojčete s min. 5 D-ringy.
 • Možnost doplnění olov do konfigurace (doporučujeme olova typu V)
 • Dvě plicní automatiky, z nichž jedna s hadicí okolo 2m délky, karabinkou při II. stupni automatiky a hadicí ke křídlu. Druhá automatika  s II. stupněm zavěšeným na gumě okolo krku, hadicí s manometrem a hadicí k suchému obleku.
 • Tři automatiky na stage lahev s hadicí okolo 1m a krátkou hadicí k manometru.
 • Samostatná lahev k plnění suchého obleku argonem nebo vzduchem pro stupeň XR Limited Trimix.
 • Suchý oblek s kapsami (v případě delších ponorů doporučujeme montáž P-Valve)
 • Ploutve (nejlépe tech, krátké, gumové)
 • Dva přístroje pro měření hloubky a času (jeden z nich musí mít sekundovník)
 • Kompas
 • Potápěčská lampa s tzv. goodman ručkou a akumulátorem.
 • Náhradní lampa.
 • Nůž nebo nůžky.
 • Tabulka nebo wetnotes na psaní pod vodou.
 • Signální bójka s cívkou.

Materiály

Během kurzu XR od nás dostaneš:

 • Training Record
 • Příručku TXR
 • Standardy školení SSI
 • Reklamní materiály SSI
 • Dekompresní tabulky

Musíš mít:

 • Vlastní počítač/laptop – usnadňuje práci s výukovými materiály.

Délka kurzu

V závislosti na možnostech, může být trénink proveden formou semináře pro skupinu kandidátů na instruktora s  prezentací teorie a aktivit v otevřené vodě.

Doba trvání min 5 dnů.

Nebo asistování během kurzů XR vedených instruktor trenérem.
Doba trvání min 5 dnů.

Cena

19 800,- Kč – cena školení
Cena nezahrnuje:

 • Ubytování
 • Materiály SSI a certifikát
 • Plnění lahvích svojích a instruktorových
 • Náklady na případné vyplutí lodě apod.