SPECIALTY INSTRUCTOR – SPI

SPIKdyž jste certifikování jako SSI Open Water Instructor, otevírá se vám možnost výuky dalších specializací. Existuje několik možností, jak získat toto oprávnění:

  • zúčastnit se semináře Specialty Instructor vedeného aktivním instruktorem certifikace Instructor Trainer
  • společně vyučovat celý program Specializace spolu s aktivním instruktorem, který je pro danou Specializaci certifikovaný
  • požádat o uznání kvalifikace v těch programech, se kterými máte značné zkušenosti.

Specializace: Altitude Diving, Boat Diving, Cavern Diving, Computer Diving, Deep Diving, Digital Underwater Photography, Dry Suit Diving, Equipment Techniques, Ice Diver, Independent Diver, Navigation, Night/Limited Visibility Diving, Perfect Buoyancy, Science of Diving, Search & Recovery, Shark Diver, Waves, Tides & Currents, Wreck Diving and more to come.

Instruktorský kurz Advanced Open Water Instructor – AOWI

AOWIMáte-li oprávnění vyučovat čtyři specializace (včetně Diver Stress&Rescue) a vystavili jste-li již 15 takovýchto certifikací, stáváte se automaticky AOWI. To vás opravňuje navíc vyučovat Advanced Open Water/Junior Advanced Open Water, Dive Guide, Science of Diving, Divemaster and Snorkel Instructor programy.

Cena: 12 000,- Kč (cena bez učebních materiálů