OPEN WATER INSTRUCTOR

Open Water InstructorTento první instruktorský kurz pomáhá budoucím instruktorům zvládnout úplný přesun z rekreačního potápění na profesionální dráhu Instruktora potápění. Během kurzu se budoucí instruktoři učí vše co budou potřebovat ke své práci – podrobně se seznamují se Standarty SSI výukového systému, učí se tvořit teoretické přednášky za pomoci všech didaktických pomůcek a v praktických cvičeních se detailně seznamují s činností instruktora pod vodou.

Zpět na přehled kurzůKurz je velmi intenzivní a většinou trvá mezi 8 – 10 dny dle připravenosti budoucích instruktorů. Čeká vás mnoho hodin ve vodě, při samostudiu i při přípravě prezentací. Kurz může probíhat v Čechách, Chorvatsku nebo Egyptě.

Oprávnění

Program ITC  může vést ativní Instruktor Trainer, závěrečnou zkoušku kandidát skládá u přiděleného Instructor Certifier.

Po získání licence, Open Water Instructor může:

 • vyučovat kurz Snorkeling
 • vyučovat kurz Try Scuba & Try Scuba Diving
 • vyučovat kurz Indoor Diver
 • vyučovat kurz Scuba Diver
 • vyučovat kurz Open Water Diver
 • vyučovat kurz Scuba Skills Update
 • vyučovat kurz Advanced Adventurer
 • vyučovat kurz Diver Stress & Rescue
 • vyučovat kurz Enriched Air Nitrox Diver
 • vyučovat kurz Perfect Buoyancy
 • účastnit se výuky SPECIALTY INSTRUCTOR a získávat další specializace
 • získat certifikát Century Diver, Silver 300 Diver, Gold 500 Diver a Platinum 1000 Diver
 • vyučovat program SSI Referral
 • vyučovat program Experienced Diver Tests
 • užívat systém ODiN a stahovat veškeré materiály

Požadavky:

 • věk min 18 let
 • minimální počet ponorů 75 o celkovém trvání min. 50 hodin
 • minimální kvalifikace – SSI Divecon, nebo ekvivalent jiné výcvikové organizace např.: PADI Divemaster, CMAS *** apod.
 • potvrzení o asistenci při výcviku studentů (dle domluvy)
 • potvrzení o dosaženém vzdělání
 • absolvovat kurz Stress & Rescue
 • absolvovat kurz První pomoci obsahující CPR /je možno absolvovat na místě/
 • mít platnou lékařskou prohlídku být pojištěn pro potápění – idealní DAN – možno pojistit na místě
 • 2ks fotografie

Požadavky na získání licence a aktivní status

 • Minimálně 100 ponorů na otevřené vodě o celkovém čase minimálně 65 hodin.
 • Lékařské potvrzení ne starší než 1 rok.
 • Doklad o aktuálním školení první pomoci a CPR.
 • Doklad o schopnosti podat kyslík v případě nouze. To zahrnuje znalosti o zdravotním specifikách při použití lékařského kyslíku.
 • Projevy chování leadera v souladu se všemi požadavky programu.
 • Úspěšné zvládnutí testu plaveckých dovedností.
 • Prezentace teoretické a bazénové lekce.
 • Všechny průběžné zkoušky se skóre alespoň 90%.
 • Úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky IE.
 • Pojištění.
 • Spolupráce s aktivním potápěčským centrem SSI.

Požadavky na výstroj

Všechny úrovně vzdělávání SSI vyžadují, aby účastníci měli své osobní vybavení vysoké kvality.
Níže najdete specifikaci:

 • žaket (může být s integrovanými kapsami na zátěž) – NE křídlo s dvojčetem. Žaket vám usnadní demonstraci cviků během kurzu.
 • automatika s oktopusem připnutým po levé straně žaketu se standardními délkami hadic. První stupně mohou být i dva.
 • jedna lahev (doporučujeme lahev 12 nebo 15L).
 • zátěž
 • mokrý oblek na bazénové lekce
 • mokrý nebo suchý oblek na otevřenou vodu
 • maska, šnorchl, ploutve
 • počítač a kompas
 • lampa
 • tabulka na psaní pod vodu
 • signální bójka

Materiály

Během kurzu OWI a IE od nás dostaneš:

 • Instruktorský manuál ke kurzům OWD, Stress&Rescue, Nitrox diver, Perfect buyoancy, Scuba skills update, Try Scuba
 • Standardy SSI
 • Reklamní materiály
 • Log book
 • Training record
 • Tabulka k výuce OWD a Stress&Rescue

Musíš mít:

 • Bezdekompresní tabulky SSI
 • Tabulku END a CNS
 • Tabulky Dive guide a Divecon
 • Všechny potřebné knihy SSI
 • Vlastní počítač/laptop – usnadňuje práci s výukovými materiály.

Délka trvání

Kurz OWI trvá okolo 10 plných dnů (od rána do večera). Probíhá střídavě na učebně a v bazénu, resp. na otevřené vodě.

Kurzy probíhají v České republice a v Chorvatsku.

Cena

29 000,- Kč + 10 000,-Kč závěrečná zkouška (cena bez učebních materiálů)