EXTENDED RANGE INSTRUCTOR (XR ITC)

SPI-XRTento program je určen pro všechny instruktory potápění, kteří mají touhu naučit se potápět za hranicí rekreačního potápění. Využijte možnosti stát se instruktorem, který nabízí více příležitostí pro vzdělávání svých studentů. Začněte učit bezpečné potápění TECH v různých úrovních hloubky.

Oprávnění Extended Range Instruktor můžete dostat dvěma způsoby.
Prvním z nich je účast na plném školení  Extended Range Instruktor nebo asistování trenér instruktorovi při kurzech Extended range.
Zpět na přehled kurzů

Oprávnění

Program Extended Range Instruktor může vést aktivní Extended Range Instruktor Trainer nebo instruktor Trenér s vyšším stupněm. Instruktor bezprostředně vede a hodnotí veškeré procedury v rámci programu.

Po získání licence, SSI Extended Range Nitrox Diving Instruktor může:

 • Učit a certifikovat potápěče  do úrovně Extended Range Nitrox Diving

Po získání licence, SSI Extended Range Limited Trimix Instruktor může:

 • Učit a certifikovat potápěče  do úrovně Extended Range
 • Učit a certifikovat potápěče  do úrovně Extended Range Limited Trimix Diving

Podmínky

 • Věk min. 18 let.
 • Kandidát do programu XR ITC musí být instruktorem SSI nebo instruktorem jiné organizace, která splňuje certifikát ISO, RSTC nebo EN.
 • Musí aktivní instruktorský status.
 • Musí mít certifikát instruktora na úrovni:
  • Advanced Open Water Diver Instructor nebo ekvivalent
  • Enriched Air Nitrox Instructor nebo ekvivalent
  • Deep Divng Instructor nebo ekvivalent
  • SSI Diver Stress & Rescue Instructor nebo ekvivalent
  • SSI Science of Diving Instructor  (může získat během programu)
 • Musí mít potápěčskou certifikaci na úrovni XR Nitrox Diver (nebo ekvivalent) do získání instruktorského oprávnění XR Nitrox Diver Instructor
 • Musí mít potápěčskou certifikaci na úrovni XR Limited Trimix Diver (nebo ekvivalent) pokud chce získat stupeň XR Limited Trimix Instructor.
 • Musí mít zalogováno min. 100 ponorů na otevřené vodě a z toho min. 20 ponorů hlouběji než 30m.

Požadavky na získání licence a aktivní status:

 • Lékařské potvrzení ne starší než 1 rok.
 • Doklad o aktuálním školení první pomoci a CPR.
 • Doklad o schopnosti podat kyslík v případě nouze. To zahrnuje znalosti o zdravotním specifikách při použití lékařského kyslíku.
 • Projevy chování leadera v souladu se všemi požadavky programu.
 • Úspěšné zvládnutí testu plaveckých dovedností.
 • Závěrečná zkouška se skóre alespoň 90%.
 • Pojištění.
 • Spolupráce s aktivním potápěčským centrem SSI.

Požadavky na výstroj

Všechny úrovně vzdělávání XR vyžadují, aby účastníci měli své osobní vybavení vysoké kvality.
Níže najdete specifikaci:

 • Dvojče s manifoldem (doporučujeme 2 x 12L)
 • Jedna stage lahev s postrojem (doporučujeme hliníkové lahve o objemu od 5,6 do 11L)
 • Křídlo nebo podkova o vztlaku min. 55LBS při sestavě 2 x 12L
 • Postroj umožňující namontování dvojčete s min. 5 D-ringy.
 • Možnost doplnění olov do konfigurace (doporučujeme olova typu V)
 • Dvě plicní automatiky, z nichž jedna s hadicí okolo 2m délky, karabinkou při II. stupni automatiky a hadicí ke křídlu. Druhá automatika  s II. stupněm zavěšeným na gumě okolo krku, hadicí s manometrem a hadicí k suchému obleku.
 • Automatika na stage lahev s hadicí okolo 1m a krátkou hadicí k manometru.
 • Samostatná lahev k plnění suchého obleku argonem nebo vzduchem pro stupeň XR Limited Trimix.
 • Suchý oblek s kapsami (v případě delších ponorů doporučujeme montáž P-Valve)
 • Ploutve (nejlépe tech, krátké, gumové)
 • Dva přístroje pro měření hloubky a času (jeden z nich musí mít sekundovník)
 • Kompas
 • Potápěčská lampa s tzv. goodman ručkou a akumulátorem.
 • Náhradní lampa.
 • Nůž nebo nůžky.
 • Tabulka nebo wetnotes na psaní pod vodou.
 • Signální bójka s cívkou.

Materiály

Během kurzu XR od nás dostaneš:

 • Log book TXR
 • Training Record
 • Příručku XR
 • Standardy školení SSI
 • Reklamní materiály SSI
 • Tabulky na plánování dekomprese

Musíš mít:

 • Vlastní počítač/laptop – usnadňuje práci s výukovými materiály.

Délka kurzu

V závislosti na možnostech, může být trénink proveden formou semináře pro skupinu kandidátů na instruktora s  prezentací teorie a aktivit v otevřené vodě.
Doba trvání min 5 dnů.

Nebo asistování během kurzů XR vedených instruktor trenérem.
Doba trvání min 5 dnů.

Cena

19 800,- Kč – cena školení
Cena nezahrnuje:
– Ubytování
– Materiály SSI a certifikát
– Plnění lahvích svojích a instruktorových
– Náklady na případné vyplutí lodě apod.