GAS BLENDER INSTRUCTOR

SPI-XRGBProgram určený pro instruktory, kteří chtějí vyučovat techniky míchání plynů nitrox a trimix.

Oprávnění

Program Gas Blender Instruktor může vést aktivní Extended Range Instruktor Trainer nebo instruktor Trainer s vyšším stupněm. Instruktor bezprostředně vede a hodnotí veškeré procedury v rámci programu.

Po získání licence, SSI Extended Range Gas Blender Instruktor může:

 • Učit a certifikovat potápěče do stupně XR Gas Blender

Zpět na přehled kurzů

Podmínka

 • Věk min. 18 let.
 • Kandidát do programu XR ITC musí být instruktorem SSI TXR nebo instruktorem jiné organizace, která splňuje certifikát ISO, RSTC nebo EN.
 • Musí aktivní instruktorský status.
 • Musí mít certifikát instruktora na úrovni:
  • Advanced Open Water Diver Instructor nebo ekvivalent
 • Musí mít potápěčskou certifikaci na úrovni XR Gas Blender (nebo ekvivalent)

Požadavky na získání licence a aktivní status:

 • Lékařské potvrzení ne starší než 1 rok.
 • Doklad o aktuálním školení první pomoci a CPR.
 • Doklad o schopnosti podat kyslík v případě nouze. To zahrnuje znalosti o zdravotním specifikách při použití lékařského kyslíku.
 • Projevy chování leadera v souladu se všemi požadavky programu.
 • Úspěšné zvládnutí testu plaveckých dovedností.
 • Závěrečná zkouška se skóre alespoň 90%.
 • Pojištění.
 • Spolupráce s aktivním potápěčským centrem SSI.

Materiály

Během kurzu XR od nás dostaneš:

 • Training Record
 • Příručku TXR
 • Standardy školení SSI
 • Reklamní materiály SSI

Musíš mít:

 • Vlastní počítač/laptop – usnadňuje práci s výukovými materiály.

Délka kurzu

V závislosti na možnostech, může být trénink proveden formou semináře pro skupinu kandidátů na instruktora s  prezentací teorie a následné praxe.
Doba trvání cca 1 den.

Cena

3 300,- Kč – cena školení
Cena nezahrnuje:

 • Ubytování
 • Materiály SSI a certifikát
 • Plnění lahvích svojích a instruktorových
 • Náklady na případné vyplutí lodě apod.