DIVECON SSI

Dive control specialistTento kurz je určený pro potápěče, kteří se chtějí začít potápět na profesionální úrovni. Skládá se ze šesti lekcí v otevřených vodách a dvanácti teoretických lekcí. Povinný je také kurz Stress and Rescue a kurz První pomoci. Tento kurz Vám umožňuje pracovat jako vedoucí potápění nebo asistovat instruktorovi při výcviku potápěčů.
Zpět na přehled kurzů

Oprávnění

Program DiveCON může vést aktivní Instruktor DiveCON Instructor nebo Instruktor s vyšším stupněm. Instruktor bezprostředně dohlíží na průběh celého kurzu, který současně hodnotí.

Po získání licence, Dive Control Specialist může:

 • Vykonávat stejné činnosti jako DiveMaster
 • Vyučovat teorii OWD pod přímým dozorem aktivního instruktora SSI
 • Vést program OWD v bazénu pod přímým dozorem aktivního instruktora SSI s výjimkou “bezpečnostních cvičení” jako jsou ztráta vzduchu a jeho podání nebo havarijní vynoření.
 • Asistovat instruktorovi během cvičebních ponorů na otevřené vodě.
 • Vyučovat Try Scuba v bazénu.
 • Vyučovat Scuba Skills Update
 • užívat systém ODiN a stahovat veškeré materiály
 • Účastnit se specializačních programů Training Specialist tak, aby je později mohl vyučovat:
  • Altitude Diving
  • Boat Diving
  • Computer Diving
  • Digital Underwater Photography
  • Equipment Techniques
  • Navigation
  • Perfect Buoyancy
  • Shark Diving

Požadavky:

 • věk min 18 let
 • minimální počet ponorů 60 o celkovém trvání min. 40 hodin
 • minimální kvalifikace – SSI Divemaster, nebo ekvivalent jiné výcvikové organizace např.: PADI Divemaster, CMAS *** apod.

Požadavky na získání licence a aktivní status

 • Minimálně 75 ponorů na otevřené vodě o celkovém čase minimálně 50 hodin.
 • Lékařské potvrzení ne starší než 1 rok.
 • Doklad o aktuálním školení první pomoci a CPR.
 • Doklad o schopnosti podat kyslík v případě nouze. To zahrnuje znalosti o zdravotním specifikách při použití lékařského kyslíku.
 • Projevy chování leadera v souladu se všemi požadavky programu.
 • Úspěšné zvládnutí testu plaveckých dovedností.
 • Prezentace teoretické a bazénové lekce.
 • Závěrečná zkouška se skóre alespoň 90%.
 • Pojištění.
 • Spolupráce s aktivním potápěčským centrem SSI.

Požadavky na výstroj

Všechny úrovně vzdělávání SSI vyžadují, aby účastníci měli své osobní vybavení vysoké kvality.
Níže najdete specifikaci:

 • žaket (může být s integrovanými kapsami na zátěž) – NE křídlo s dvojčetem. Žaket vám usnadní demonstraci cviků během kurzu.
 • automatika s oktopusem připnutým po levé straně žaketu se standardními délkami hadic. První stupně mohou být i dva.
 • jedna lahev (doporučujeme lahev 12 nebo 15L).
 • zátěž
 • mokrý oblek na bazénové lekce
 • mokrý nebo suchý oblek na otevřenou vodu
 • maska, šnorchl, ploutve
 • počítač a kompas
 • lampa
 • tabulka na psaní pod vodu
 • signální bójka

Materiály

Během kurzu nás dostaneš:

 • Manuály Dive Control Specialist, Scuba skills Update a Try Scuba
 • Standardy SSI
 • Reklamní materiály
 • Log book
 • Training record
 • Tabulka k výuce OWD

Musíš mít:

 • Bezdekompresní tabulky SSI
 • Tabulku END a CNS
 • Tabulky Dive guide
 • Všechny potřebné knihy SSI
 • Vlastní počítač/laptop – usnadňuje práci s výukovými materiály.

CENA 17 000,- Kč (bez učebních materiálů)