Instruktorské kurzy SSI v Brně


logo_ssi2011Potápěčská základna Lamkra působí na trhu již 20 let. Dlouholeté zkušenosti Honzy Lamberta z jeho působení v Řecku, Chorvatsku a Egyptě vyústily v získání certifikace Instruktor trenér SSI a instruktor trenér technického potápění TXR.

Instruktorské kurzy SSI s námi můžeš absolvovat nejen v České republice, ale také na naší základně v Chorvatsku. Jsme tak schopni propojit vhodnou formou jak teorii, tak nezbytnou praxi na potápěčské základně. Naši kurzisté neodcházejí pouze s certifikátem, ale hlavně s důležitými znalostmi nutnými k fungování na trhu s potápěním. A samozřejmě nabízíme kandidátům na instruktory možnost pracovního uplatnění a získání praxe na našich základnách v Chorvatsku a Thajsku.

Váš email (povinný)

Vaše zpráva